LEGISLAȚIE

Legislație

 

▬ Lege Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

▬ Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

▬ Constituția României

▬ Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 

▬ Convention against Discrimination in Education, UNESCO, 1960

▬ Handbook on European Nondiscrimnation Law (European Court of Human Rights, 2010). Disponibil doar în limba engleză

 

Din categoria Resurse, citește și:

studii bune-practici multimedia