STUDII SI CERCETĂRI

Studii si cercetări

 

Copiii cu dizabilităţi sunt aproape absenţi din şcolile de masă (doar 36% dintre copiii cu dizabilităţi sunt înscrişi în învăţământul de masă, iar 40% nu sunt şcolarizaţi deloc), numeroase rapoarte arată discriminarea şi segregarea copiilor romi. În plus, filozofia serviciilor sociale arată absenţa preocupării pentru copil. Spre exemplu, alocaţia pentru sprijin familial pentru familiile sărace se acordă, printre altele, în urma unei anchete sociale la domiciliu şi se poate sista dacă elevii au peste 20 de absenţe pe semestru, fără însă a mai face cineva vreo anchetă socială pentru a determina de ce copilul a absentat (Legea 277/2010, art. 15; 27).

Iată câteva dintre studiile și cercetările realizate în ultimii ani care ne oferă informații despre sistemul educațional din România și discriminare.

 

un-liceu-sigur-pt-toti2

 

Un liceu sigur pentru toți. Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, Asociația ACCEPT, 2015

 

 

alice-in-tara-manualelor2

Alice în Țara Manualelor. O explorare a personajelor care îi inspiră pe copii în școală, C. Rughiniș, L. Grünberg, R. Popescu (coord.), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, 2015

 

 

 

analiza-sistemului2

 

Analiza Sistemului de invatamant preuniversitar din Romania-2014 din perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, ISE 2015

 

 

raportul-nat-privind-starea-calitatii2

 

Raportul naţional privind starea calităţii in unităţile de învăţământ preuniversitar public din mediul rural, ARACIP, 2015

 

 

rap-nat-privind-discriminarea2

 

Raportul naţional privind discriminarea romilor în România realizat în 2013 (disponibil doar în engleză).

 

 

educatia-religioasa2

 

Educaţia religioasă în şcolile publice. Promovarea interesului superior al copilului în educaţia religioasă. Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România, coordonator Smaranda Enache, Editura Pro Europa, 2007

 

 

raportul-comisie-internastionale2

 

Raportul Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului in Romania, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România; președinte comisie: Elie Wiesel; ed. Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu. Iași  Polirom, 2004

 

 

the-roma-in-romanian-history2

 

The Roma in Romanian History, Viorel Achim, Iași, EU Press, 2004

 

 

 

supravietutorii-romi2

 

Supraviețuitorii romi, Centrul de Resurse pentru Comunitate (CRC)

 

 

 

international-religious2International Religious Freedom Report for 2015 - Romania, US Department of State

 

 

bullying-ul2

 

Bullying-ul în rândul copiilor, studiu sociologic la nivel național, Salvați Copiii, 2016

 

 

 

parteneriat-scoala-familie2

 

Parteneriat Școală-Familie-Comunitate, Institutul de Științe ale Educației, 2014

 

 

 

perceptii-si-atitudini2

 

Percepții și atitudini ale populației României față de Strategia națională de prevenire și combatere a discriminării, Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, 2015

 

 

sondaj-de-opinie2

 

Sondaj de opinie privind Holocaustul din România și percepția relațiilor interetnice, Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, 2015

 

 

discriminarea-in-mediul2

 

Discriminarea în mediul universitar, Societatea Academică Română, 2015

 

 

 

raportul-comisarului2

 

Raportul Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei efectuat în urma vizitei efectuate în România în perioada 31 martie - 4 aprilie 2014, Consiliul Europei

 

 

perspective-asupra-dimensiunii2

 

Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, UNICEF 2004

 

 

cercetare-privind-dimensiunile2

 

Cercetare privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană (EU-MIDIS II): Minoritatea romă, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), 2016 (disponibil doar în engleză)

 

educatie-sexuala-raport-romania

Raport de analiză a disciplinei opţionale Educaţie pentru Sănătate componenta educaţie sexuală. 2016, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală , Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), 2016

 

Din categoria Resurse, citește și:

bune-practici multimedia
 • Robia romilor. Tu ai învățat despre asta la școală?
  Romii au venit în Țarile Române în secolul al XIV-lea, ca oameni liberi, însă au fost înrobiți timp de aproape 500 de ani. Tu ai învățat despre asta la școală? Prima atestare documentară a robiei romilor datează din 3 octombrie 1385. Robia a durat în Țările Române până la mijlocul secolului al XIX-lea, când –…
  Mai mult
 • Copiii cu dizabilități. Tu ai învățat despre asta la școală?
  Toti copiii au dreptul la educaţie fără discriminare, indiferent de rasă, etnie sau naţionalitate, de dizabilitate, culoarea pielii, religie sau de limba vorbită, indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Tu ai învățat despre asta la școală? România are o lungă tradiție a școlilor speciale pentru copii cu dizabilități, sprijinită, nu în ultimul rând, de opinia…
  Mai mult
 • Drepturile femeilor. Tu ai învățat despre asta la școală?
  În Romania, s-au acordat drepturi civile femeilor prin Constituţia din 1923, în baza principiului egalităţii de sexe şi, în 1938, drept de vot. Tu ai învățat despre asta la școală? În anul 2015, în România femeile continuă să constituie o țintă a discriminării. Deși semnatară a numeroase tratate și convenții internaționale prin care se obligă…
  Mai mult
 • Holocaustul în România. Tu ai învățat despre asta la școală?
  Foto de jaime.silvia via flickr În timpul Holocaustului, în România şi în teritoriile aflate sub controlul său au fost ucişi sau au murit între 280 000 şi 380 000 de evrei români şi ucraineni. Tu ai învățat despre asta la școală? În timpul Holocaustului, regimul nazist a persecutat sau a ucis şi alte grupuri considerate…
  Mai mult