Drepturile femeilor. Tu ai învățat despre asta la școală?

În Romania, s-au acordat drepturi civile femeilor prin Constituţia din 1923, în baza principiului egalităţii de sexe şi, în 1938, drept de vot.

Tu ai învățat despre asta la școală?

În anul 2015, în România femeile continuă să constituie o țintă a discriminării. Deși semnatară a numeroase tratate și convenții internaționale prin care se obligă să asigure egalitatea de șanse între femei și bărbați, România se situează pe ultimul loc între țările Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea de gen. Astfel, la toți cei 6 indicatori din domenii principale - muncă, bani, cunoștințe, timp, putere, sănătate- România se situează sub media Uniunii Europene; iar pentru alți doi indicatori, inegalități intersecționale și violență nu există date. Un accent puternic este pus de către organismele internaționale pe eliminarea stereotipurilor de gen, ca una din cauzele principale ce obstrucționează realizarea egalității de gen. Unul dintre acestea privește rolurile tradiționale de gen, a căror rigiditate, consideră Comisia Europeană, poate îngrădi ”alegerile individuale și poate restricționa atât potențialul femeilor, cât și pe cel al bărbaților. Promovarea unei redefiniri nediscriminatorii a rolurilor în toate domeniile vieții precum educația, cariera, ocuparea forței de muncă și sportul constituie, astfel, o contribuție esențială în direcția egalității între femei și bărbați” .

(Sursa Centrul Infodocumentar și de Dialog Pentru Femei: CIDD-FEM, Asociatia SPICC, ARAS si CRJ)

Nu există nici un răspuns.