DESPRE PROIECT

Despre proiect

Proiectul Educația fără discriminare e și treaba mea! implementat de Centrul de Resurse Juridice își propune să contribuie la creşterea vizibilităţii şi relevanţei dezbaterii publice în jurul manierei în care copiii sunt educaţi în şcoală din perspectivă nediscriminatorie şi pentru creşterea incluziunii educaţionale a celor vulnerabili. Încurajând participarea tuturor actorilor relevanţi, inclusiv a reprezentanţilor celor vulnerabili sau a celor din domeniul social de care depinde şi incluziunea educaţională a copiilor vulnerabili, vor fi cartografiate sursele excluziunii şi propuse soluţii concrete. Folosind o campanie media, proiectul ţinteşte şi spre o conştientizare a publicului larg că educaţia incluzivă şi nediscriminatorie este un subiect ce ar trebui să-i intereseze pe toţi. Totodată, va promova ideea participării integrate a autorităţilor cu mandat în domeniul incluziunii pentru a răspunde surselor multisectoriale ale excluziunii educaţionale, promovând necesitatea unei mai mari implicări comunitare în jurul şcolii.

Comunicate de presă

Martie 2017 - Nevoie imperativă de schimbare a paradigmei în educația românească!

Martie 2017 - Excluziunea educaţională – vocile celor de pe teren

Februarie 2017 - Solicitare de dezbateri publice privind propunerile de programe școlare pentru gimnaziu 

Octombrie 2016 - Istorie în 40 de secunde - Tu ai învățat despre asta la școală?

Februarie 2016 - Centrul de Resurse Juridice a lansat proiectul „Educația fără discriminare e și treaba mea!”

Educatia_fara_discriminare

Rezultate asteptate:

  • Un website interactiv al proiectului, pe tema educaţiei nediscriminatorii şi incluzive promovat şi prin media sociale, care va include: articole şi opinii, legislaţie, politici, exemple de bune practici din România şi alte ţări
  • O campanie media privind nevoia de promovare a conţinuturilor şi practicilor nediscriminatorii în şi prin şcoală
  • 3 dezbateri regionale la Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi
  • Policy papers si analiza textelor manualelor actuale din perspectiva nediscriminării
  • O conferinţă naţională la Bucureşti (agenda evenimentului)

Proiectul se desfășoara în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2017 si este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

• www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania

swissro-centered-2-rgb

 

Buget:

81.100,00 CHF (valoare totală eligibilă) din care 72.990,00 CHF co-finanţarea din partea Elveţiei şi 8.110,00 CHF contribuţia Centrului de Resurse Juridice.

Planul de activități

Despre CRJ

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Despre_discriminare_in_educatie_CRJ

credit photo © Odeta Catană

Pentru a duce la îndeplinire această misiune, Centrul de Resurse Juridice beneficiază de sprijinul unui Consiliu Director şi al unei echipe de profesionişti în drepturile omului şi al statului de drept.

Centrul de Resurse Juridice acționează pe mai multe paliere:

  • Realizăm investigații proprii, preluăm cazuri de încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în instituții și parcurgem toate etapele procesuale necesare valorificării acestor drepturi;
  • Facem propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ privind drepturile omului, ori de creare de normă acolo unde ea nu există;

 

  • Urmărim modul de implementare a politicilor publice din domeniul drepturilor omului și al integrității și identificăm vulnerabilitățile din sistem.

Pentru mai multe detalii legate de programele noastre accesati CRJ.ro