Solicitare de dezbateri publice privind propunerile de programe școlare pentru gimnaziu

Solicitare de dezbateri publice privind propunerile de programe școlare pentru gimnaziu

 

Deoarece avem serioase îngrijorări din perspectiva drepturilor omului privind conținutul propunerilor de programe școlare pentru gimaziu, am solicitat, în baza Legii 52/2003, Ministerului Educației Naționale și Institutului de Stiințe ale Educației să organizeze dezbateri publice (aferente diferitelor programe) cu organizații de drepturile omului, cât și cu specialiști din zona universitară sau a organizațiilor internaționale.

În perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au lansat în consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII.

Maniera actuală de consultare propusă pe pagina de internet a Institutului de Științe ale Educației este inadecvată (chestionar simplu ce poate fi completat anonim - contrar prevederilor Legii 52/2003, Art. 7, alin. (5) -, chestionar în care întrebările obligatorii sunt de tip închis ducând la posibilitatea cuantificarii nediferențiate a răspunsurilor, aceleași întrebări indiferent de materie).

Exprimăm serioase îngrijorări privind conținutul din perspectiva drepturilor omului, cu precădere la materiile Educație socială, Consiliere și dezvoltare personală sau Religie. Contrar principiilor europene de la care se reclamă, programele nu educă în spiritul drepturilor omului, al egalității de șanse, al incluziunii și valorizării în mod egal a diversității, sau al drepturilor copilului. În fond, programele propuse nu educă pentru cetățenie democratică.

Este îngrijorătoare absența din programe a principiilor egalității de gen, absența totală a minorităților sexuale și de gen, în timp ce diversitatea etnică și religioasă este prea puțin abordată din perspectiva  nediscriminării și a diversității etnice și religioase din România, perpetuând modelul etnic naționalist și ortodox, în locul celui bazat pe cetățenie civică, unită prin valorile democrației și respectul pentru drepturile fundamentale. Îngrijorează absența educației sexuale și reproductive în programa de Consiliere și dezvoltare personală, România ocupând primul sau printre primele locuri în Europa în ceea ce privește rata sarcinilor timpurii, rata avorturilor sau mortalitatea în urma cancerului de col uterin.  Mai mult, sunt propuse activități discriminatorii, în care majoritatea decide cu privire la drepturile minorității, în loc să fie învățată să le respecte și cum să includă minoritatățile.

Solicitare dezbatere publica programe scolare

Nu există nici un răspuns.