Modulul psiho-pedagogic

Modulul psiho-pedagogic: Formarea inițială a cadrelor didactice pentru incluziunea tuturor copiilor

 

Citeste documentul "Formarea inițială a cadrelor didactice pentru incluziunea tuturor copiilor"

 

Formarea inițială a cadrelor didactice prin modulul psiho-pedagogic, implementat de Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul universităților din țară, nu include în curriculumul-nucleu și/ sau în curriculumul extins, în mod obligatoriu, noțiuni de educaţie incluzivă, diversitate sau nediscriminare. Abia în curriculumul opțional, disponibil doar nivelului II de certificare pentru profesia didactică (pentru profesori care vor preda la liceu sau facultate), sunt incluse disciplinele Educaţie integrată şi Educaţie interculturală, fiecare dintre ele în câte un pachet de mai multe discipline, din care studentul selectează una singură[1]. Astfel, lipsesc sau sunt prea puține elementele care ghidează un profesor în gestionarea unei clase diverse și sprijinirea tuturor copiilor pentru a-și atinge potențialul.

 

[1] OMECTS 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a programelor de formare psiho-pedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/studenti/OM_5745_2012%20Metodologie%20cadru_formare%20psihopedagogica.pdf

Nu există nici un răspuns.