Analiza manualelor de limba engleză din perspectiva educației nediscriminatorii

download-pdfCitește Analiza manualelor de Limba Engleză
în versiunea completă cu referințe
și imagini din manualele școlare.

Rezumat al analizei:

Punct de vedere despre conținutul manualelor de limba engleză din perspectiva educației nediscriminatorii

Analiza manualelor de engleză1 s-a bazat pe o grilă de analiză cantitativă a conținutului și pe o analiză de conținut calitativă în care se urmăresc măsura și modul în care apar în textele de lecții și în activitățile de studiu teme legate de gen, etnie, religie, orientare sexuală și dizabilitate și s-au inventariat valorile vehiculate în textele de manual din perspectiva educației pentru drepturile omului şi diversitate.

Analiza de față se referă exclusiv la manualele de limba engleză pentru învățământul liceal aprobate2 de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru anul școlar 2015-2016 și include 83 dintre cele 11 manuale aprobate, cu autori români.

 

Ce arată manualele?

Lipsa din curriculum-ul Limbii Engleze, la nivelul unei pedagogii integrative, a oricărei preocupări, a oricăror aluzii sau teme de discuție cu privire la situatia minorităților de tot felul din România este evident rodul unor metodologii ale căror prioritați au rămas cu desăvârșire ancorate în „centura de securitate” a tematicii specifice manualelor anglo-americane sau metodologiilor cu tentă internaționalistă.

De aici, paradoxal, și meritele unor importuri tematice și imagistice care pot deveni un standard pentru alte discipline, mai puțin atente la criteriile unei pedagogii democratice interculturale. Dar tot de aici ȋntrezărim și limitele de agregare inerente epocii ȋn care au fost scrise, a unor manuale ȋn care singurele elemente consubstanțiale cu pozitia elevului din România sunt câteva inserturi retorice care, din păcate, nu presupun angajamentul sistematic al autorilor către o perspectivă locală asupra minorităților de la noi.

În schimb, ȋn ceea ce privește implementarea unor noțiuni precum dezvoltarea competențelor interpersonale, interculturale, sociale si civice (Interpersonal, intercultural, social and civic competences) și sensibilizarea la cultură (Cultural Awareness), manualele de engleză conduc ȋn topul inventivității pentru că, ȋn numele educației lingvistice, ȋși permit importuri de idei, de texte și teme de reflecție care își au originile ȋn culturile democratice la care aceste manuale se referă în prima instanță. Astfel de amalgamări care au ca fundal implicit cultura globalizării ȋmplinesc, deliberat sau nu, un standard universal al pedagogiilor de liceu contemporane, pe care l-am dori, în lumina angajamentului european al României, explicitat la nivelul unei pedagogii pentru drepturile omului cu obiective clare. În viziunea noastra, aceasta s-ar putea agrega numai la scara unei perspective culturale locale și naționale, unde alegerea instanțelor didactice să se refere explicit la viața, statutul și problemele minorităților de tot felul din România.

Este evident pentru noi că, de facto, Limba engleză conduce în topul educației pentru diversitate, neegalată, din păcate, de discipline precum Educația civică, rămasă suspendată în orizontul istoric corespunzător sfârșitului de ani ’90, sau Religia, o disciplină unde realitatea exemplelor nici măcar nu ȋntrunește virtuțile minimale ale unei metodologii democratice, obligatoriu de reajustat urgent spre ȋntrebări de istorie contemporană.

Câteva dintre subiectele abordate de unul sau mai multe manuale de engleză sunt regulile comunicării interculturale și dezbaterea principiilor de educaţie interculturală din perspectiva timpului şi relevanţei de uz, variile stereotipii legate de subiectele sau tonalităţile discriminatorii, stereotipiilor de gen, cultura şi prejudecăţile societăţii contemporane, segregarea rasială, inclusiv în sistemul educaţional (cu exemplu Statele Unite ale Americii), drepturilor femeilor, voluntariatul și serviciul comunitar, cazuri de discriminare (a femeilor pe piața muncii, a minorităților religioase și culturale), refugiaţi, victime de război.

Recomandări

Expunerea instanțelor tipice abuzurilor retorice va aduce un sprijin semnificativ unei viziuni a metodei unde educarea vorbirii să fie dedicată explicit denunțării și prevenirii discriminărilor de gen, etnie, religie, dizabilitate, orientare sexuală etc.  Aceasta, susținem, este o țintă imperativă a educației democratice și pro-europene, de imitat sau de urmat și ȋn alte manuale sau metodologii conexe - ce ar câștiga vizibil ȋn calitate acordând secțiuni de sine stătătoare noțiunilor de cultură generală.

Îmbinarea fragmentelor de literatură militantă cu secțiuni de pragmatică a comunicării și de retorică este de asemenea recomandabilă, așa cum este această literatură prezentă în manualele “Reason and Writing”.

 

O deschidere integrală a metododologiei de studiu a limbii engleze de ani superiori către fundamentele disciplinelor gemene Critical Thinking şi Academic Writing (mai pe scurt Writing and Reason), cu precizarea diferenţelor între regulile vorbirii colocviale şi cele ale exprimării „culte”, cu toate nuanţele de rigoare privitoare la convenţiile şi artificiile retoricii, dar şi la discuţia limbajelor tehnice şi profesionale (Technical Idioms) ar reprezenta o direcţie majoră de urmat în anii următori - în virtutea perspectivei deschise deja aici de autori.

 

Dintr-un manual și o metodologie ideale pentru România, am sugerat mai sus, nu ar trebui să lipsească fundamentele retoricii, predate ca artă pozitivă a discursului, cât și contrapartea de denunțat, „The rhetorical fallacies”. Altfel spus, „artificiile retorice” au ca registre implicite un ȋntreg glosar al manipulării limbajului cu intenția persuasiunii neoneste sau a ideologizării mesajului ce țin de pulsiunile pleonasmului, repetiției vide sau, la nivelul logicii, de viciile tautologiei.

 

Nu ȋn ultimul rând, ne dorim un grup de metodologi cu atenție distributivă la regulile compunerii discursului, oralității și ale agregării scrisului - fie ȋn analiză sau sinteză, fie în comentariul critic al „realității”, mai ales în acele instanțe unde actul reiterării devine subiectivitate notabilă. Altfel spus, acolo unde confesiunea se combină cu protestul și percepțiile culturale ireconciliabile. Un astfel de contrafort la internaționalismul facil al viziunilor pedagogice Globish, unde engleza se predă ca o limbă neangajantă, ar include ca alternativa durabilă și apropierea de cultura naţională, cu aducerea ȋn prim plan a unor instanțieri tipice rezistenței culturale de la noi, din care vocea minorităților din spațiul național nu trebuie nici să lipsească, nici să se piardă prematur ȋn traducere.

Citește Analiza manualelor de Limba Engleză
în versiunea completă cu referințe
și imagini din manualele școlare.

 

1 Realizată pentru Centrul de Resurse Juridice de Andrei Zlătescu. realizată în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea!, implementat de Centrul de Resurse Juridice și co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest document nu reflectă neapărat poziţia oficială a guvernului elveţian. Responsabilitatea pentru conţinutul acestuia este asumată în întregime de CRJ. Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm accesati www.educatiefaradiscriminare.ro.

2 Catalogul manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/23366 (conform raspunsului Compartiment Informare Publică Lege 544/2001 din cadrul MENCȘ la solicitarea nr. 60/30.03.2016 transmisă de CRJ).

3 Clasa a IX-a: Pathway to English. English My Love. L1. Autori: Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, Cornelia Coşer, Veronica Focşeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.; Front Runner. L 2. Editura Corint. Autori: Ecaterina Comişel, Ileana Pîrvu. Clasa a X-a: Front Runner 2. L 2. Editura Corint. Autori: Ecaterina Comişel, Doina Miloş, Ileana Pîrvu. Clasa a XI-a: Front Runner 3. L2. Editura Corint. Autori Ecaterina Comişel, Doina Miloş, Ileana Pîrvu; Pathway to English. English News & Views. Student’s Book 11 + Activity Book 11. Oxford University Press 1998. Autori Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, Cornelia Coşer, Veronica Focșeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu. Clasa a XII-a: Pathway to English L1. English Horizons. Student’s Book 12. Autori Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, Cornelia Coşer, Veronica Focşeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu. Oxford University Press 1999; Front Runner 4 L2.  Editura Corint. Autori Ecaterina Comişel, Doina Miloş, Ileana Pîrvu; Manual limba engleză L1. Editura Corint Educaţional. Autori: Doina Milos, Roxana Marin.

Nu există nici un răspuns.