Combaterea excluziunii de la educația de calitate

Citește Combaterea excluziunii de

la educația de calitate în versiunea completă

 

Priorități din prisma politicilor publice

România are de depășit o paletă foarte largă de probleme, cele mai multe cronicizate, pentru a asigura cu adevărat dreptul fiecărui copil la educație de calitate.

Dificultățile cu care se confruntă sistemul de învățământ și domeniul asistenței sociale sunt aduse periodic la lumină de date și studii atât ale instituțiilor publice, cât și ale organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor internaționale. Mai mult, setul actual de documente de politică publică (strategii naționale, planuri de acțiune, pachete de măsuri guvernamentale etc.) reușește să se apropie de conturarea unei diagnoze complexe a acestor probleme. Cu toate acestea, este nevoie de voință politică pentru ca măsurile și acțiunile trasate de către politicile publice să fie și puse în aplicare.

Documentul de față se centrează pe combaterea excluziunii de la educația de calitate și militează pentru intervenții cu adevărat multi-sectoriale și coerente, cărora să li se asigure continuitate în timp, inclusiv din prisma bugetului alocat.

Vulnerabilitățile și problemele care contribuie la excluziunea de la educație sunt abordate în prima secțiune a prezentului document. Politicile publice actuale, relevante pentru subiectul discutat, sunt trecute în revistă în a doua secțiune. Recomandările noastre, care vizează completarea și creșterea șanselor de implementare a cadrului actual de politică publică, se regăsesc în secțiunea a treia.

0 Responses

  1. […] [7] A se vedea studiul realizat în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea!, implementat de Centrul de Resurse Juridice, Mihaela MANOLE, „Combaterea excluziunii de la educația de calitate – priorități din prisma politicilor publice”, 2017, sursă consultată pe 27 ianuarie 2017: http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluziunii-de-la-educatia-de-calitate/. […]
  2. […] educație și domeniul social, atât din sectorul public, cât și neguvernamental, pornind de la o analiză a politicilor publice actuale, relevante pentru subiectul […]